To już ósma edycja 2020/2021 interdyscyplinarnego seminarium prawniczego COLLOQUIUM LEGALE

Jedyny taki projekt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji UW. Jest to także unikalny projekt międzyuczelniany – od pięciu lat nasze seminarium funkcjonuje równolegle na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Next

W roku akademickim 2020/2021 chcemy podjąć refleksję nad stanem prawa w okresie pandemii Covid-19.

Tematyka bieżącej edycji COLLOQUIUM LEGALE to Wolność i prawo w czasach COVID. Chcemy zastanowić się w kontekście pandemii - począwszy od marca 2020 r. - nad pojęciem wolności i znaczenia relacji międzyludzkich w filozofii politycznej, by następnie pogłębić refleksję nad zagadnieniami konstytucyjnymi odłożonych wyborów, potrzeby wprowadzenia stanu wyjątkowego czy zagrożeń dla wolności. Zastanowimy się także nad adekwatnością i poprawnością zastosowanych środków prawnych w ramach tzw. tarcz antykryzysowych w ujęciu komparatystycznym. Podsumowaniem konwersatorium będzie polsko-niemieckie seminarium w Bonn z wystąpieniami w języku angielskim studentów.

Next

Co dwa tygodnie - 16.45 w poniedziałki (sala podana w USOSie)

Spotkania seminaryjne odbywają się co dwa tygodnie (zob. harmonogram). Oprócz tego, w dniach 13-14 listopada planujemy krótki wyjazd naukowy (piątek wieczór – sobota popołudnie), który pozwolić ma na nieco intensywniejszą pracę nad tematyką seminarium, a przy tym umożliwić integrację uczestnikom zajęć.

W semestrze zimowym pracujemy analizując teksty naukowe, opinie i orzeczenia. W semestrze letnim będziemy rozwijać konkretne zagadnienia poruszone na seminarium w celu przygotowania wystąpienia na konferencji naukowej.

Cykl zajęć zakończy konferencja naukowa, która odbędzie się w Bonn, 22-23 kwietnia 2021 (zob. konferencja).

Next

Colloqium Legale

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu

Zgłoszenia